De medewerkers van Communication & Finance komen uit de wereld van financiën en communicatie. Zij luisteren naar de noden van uw onderneming, maken zich uw bedrijfscultuur eigen en bepalen zo de uit dragen boodschap.

Door analyse en verwerking van de financiële informatie verfijnen wij een communicatiestrategie, op basis van de verwachtingen en opmerking van de verschillende spelers op de financiële en corporate scène.

Wij leveren maatwerk in communicatie, gegrondvest op de waarden die wij verdedigen: transparantie, duidelijkheid, deontologie en efficiëntie.

Opdat de boodschap haar doel niet mist, zorgen wij binnen de opgelegde termijn voor een kwaliteitsvolle uitvoering.

Een reëel beeld bepalen in verhouding tot een ideaalbeeld en darna een communicatiestrategie uitwerken die volledig verstaanbaar is voor de financiële wereld.


Door haar ervaring in het domein van beleggerrelaties heeft Communication & Finance het vertrouwen verdient van vooraanstaande financiële instellingen en op Euronext genoteerde ondernemingen.