Analyse van de aandeelhoudersstructuur. Door een analyse van het aandeelhouderschap, door de reacties van de markt te peilen en door een specifieke en gerichte communicatie, optimaliseren en ondersteunen wij de aandeelhoudersstrategie van de onderneming.

We verwezenlijken effectieve financiële publiciteit door de doelgroepen te identificeren, door boodschappen uit te werken die aantrekkelijk en informatief zijn voor de investeerder, en door de gepaste media uit te kiezen voor een doeltreffende verspreiding. De creatie van "websites" ontpopt zich als een onontbeerlijk medium in de context van de "informatiesnelwegen".

Creatie van evenementen. We stellen persmededelingen en -dossiers op. We adviseren U bij het uitwerken van het concept, en verzorgen de materiële uitvoering van road shows en aandeelhoudersvergaderingen. Zo verbeteren we het financiële imago van de onderneming en versterken we de vertrouwensrelatie met de geïdentificeerde doelgroepen.

De relatie met de pers. Een juist beeld van een onderneming hangt af van een eerlijke en professionele relatie met de pers. We streven ernaar deze positief te laten verlopen, zodat het bedrijfsimago er wel bij vaart.

Gespecialiseerde uitgaven. Of het nu gaat om financiële documenten (jaarverslagen, financiële prospectussen,...) of institutionele uitgaven (brochures), staan we u bij om de juiste dienstverlener(s) te selecteren erkenning houdend met uw noden, beginnend met het concept tot de uitvoering.

Communication & Finance, een dochtervennootschap van Capital & Finance, verstrekt sinds haar oprichting in 1993 advies in het ruime taakgebied van de financiële communicatie. Ze stelt zich tot doel de financiële reputatie van haar cliënten te bevorderen door informatieverstrekking en communicatie zodat de door haar cliënten uitgegeven effecten een stabiele waardestijging kennen en de onderneming een vertrouwenskapitaal uitbouwt bij welbepaalde doelgroepen.